top
facebooktwitterlinkedin
  
leafResultat från Step-2-Sport
  
De handlingsplaner som har tagits fram under STEP-2-SPORT-projektet har visat att med en total investering på 93 miljoner kronor totalt i de 27 deltagande Pilotsportbyggnaderna kan mer än 12 000 MWh/år sparas genom energieffektiviseringsåtgärder och mer än 3 000 MWh/år tillföras med förnybara energikällor. De energiförbättrande åtgärderna föreslås genomföras genom en steg-för-steg renovering. Det blir en effektiv strategi för att uppnå nära-nollenergi sportbyggnader (nNEB) i de fall det finns begränsade ekonomiska resurser.
 
EN-button
 
art1

 

  
leafSlutevenemanget för informationsspridning
  
Slutevenemanget för informationsspridning kring STEP-2-SPORT-projektet ägde rum den 21 februari, 2017 på Kataloniens EU-kontor i Bryssel. Det var en öppen offentlig tillställning med målet att sprida resultaten från STEP-2-SPORT till en mängd olika intressenter så som idrottsföreningar, EU organisationer, byggsektorn och experter på området hållbarhet.
 
EN-button
 
art2

 

  
leafVerktyg till ägare och förvaltare av sportanläggningar.
  
Inom STEP-2-SPORT-projektet, har ett jämförelseverktyg och en rådgivningsplattform tagits fram. Syftet är att kunna hjälpa ägare och förvaltare av sportanläggningar att genomföra energieffektiva renoveringar steg för steg.
 
EN-button
 
art1
logos
Ansvaret för innehållet i detta nyhetsbrev ligger helt och hållet hos författarna. Det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken EASME eller Europeiska kommissionen är ansvarig för hur informationen kan komma att användas.