top
facebooktwitterlinkedin
  
leafWyniki projektu STEP-2SPORT
  
Plany Działania utworzone podczas projektu STEP-2-SPORT wykazały, że dzięki inwestycjom o łącznej wartości 9,3 miliona Euro w 27 budynkach pilotażowych, można zaoszczędzić ponad 12 000 MWh/rok poprzez zrealizowanie modernizacji podnoszących efektywność energetyczną i ponad 3000 MWh/rok może zostać wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii. W przypadku problemów z finansowaniem inwestycji, zaleca się wprowadzanie modernizacji po kroku, co pozwoli uzyskać budynek o standardzie prawie zero energetycznym.
 
EN-button
 
art1

 

  
leafKonferencja Kończąca
  
Konferencja Kończąca projekt STEP-2-SPORT odbyła się 21 lutego 2017 roku w Brukseli w siedzibie Delegacji Katalonii na Unie Europejską. Było to wydarzenie otwarte mające na celu rozpowszechnienie wyników projektu pośród interesantów związanych z obiektami sportowymi, Unią Europejską, branżą budowlaną i efektywnością energetyczną.
 
EN-button
 
art2

 

  
leafNarzędzia dla właścicieli i administratorów obiektów sportowych
  
W ramach projektu STEP-2-SPORT, utworzono Narzędzie Analizujące i platformę doradczą mające na celu promocje renowaci obiektów sportowych.
 
EN-button
 
art1
 
logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.