top
facebooktwitterlinkedin
  
leafJakie działania podjęto w kompleksie sportowym CEM Vallirana aby zmniejszyć zużycie energii?
  
Llop Gestió, firma odpowiedzialna za zarządzanie kompleksem sportowym CEM Vallirana, wprowadziła szereg działań służących poprawie, demonstrując swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju. Audyt energetyczny, przeprowadzony w ramach projektu STEP-2-SPORT pokazał olbrzymi potencjał oszczędności energii, zaś jednym z podkreślonych aspektów była efektywna praca osuszacza powietrza w hali basenowej. Energia wykorzystywana przez osuszacz powietrza stanowi około 60% całkowitego zużycia energii w budynku, dlatego CEM Vallirana zdecydowało się ja jego modernizację wprowadzając nowe efektywne elementy oraz naprawiając stare.
 
EN-button
 
art1
  
leafModernizacja basenu w Stalowej Woli
  
Basen w Stalowej Woli zbudowany w 1959 roku (z późniejszymi modernizacjami) wykazuje znaczne straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, jak również system wentylacyjny. Wartość współczynnika U dla każdej z przegród nie spełnia wymagań zapisanych w polskim prawie, co wpływa również na wyższe koszty zużycia energii. Źródłem energii cieplnej dla basenu jest system ciepłowniczy. Dostarcza on zarówno energię na potrzeby grzewcze jak również ciepłą wodę użytkową. Aby zmniejszyć zużycie energii przez kompleks basenowy zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne dotyczące: :

- przegród budynku
- systemu HVAC
- instalacji odnawialnych źródeł energii
- oświetlenia.
 
EN-button
 
art2
  
leafMałe kroki, duży wpływ
  
Dzięki projektowi Step2Sport, działania służące efektywności energetycznej zostają w prowadzone w 26 pilotażach. Podczas gdy najbardziej znaczący remont został dokonany w takich obiektach jak kompleks sportowy CEM Vallirana oraz basen w Stalowej Woli, drobne kroki renowacyjne zostały również przygotowane dla kilku innych ośrodków sportowych, które uczestniczą w projekcie. Przedstawiamy 3 z nich: halę sportową Farsala, basen rekreacyjny w Zambrowie oraz basen pływacji Örkelljunga, dla których zaproponowano działania, które przybliżą te obiekty do zostania w przyszłości obiektami prawie zero energetycznymi.
 
EN-button
 
art1
 
logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.