top
facebooktwitterlinkedin
  
leafКак общинският спортен комплекс във Валирана, Испания ще намали консумацията на енергия?
  
Компанията Llop Gestió, която отговаря за управлението на общинския спортен комплекс във Валирана, Испания въведе няколко мерки за енергийна ефективност, за да демонстрира ангажираност към намирането на устойчиви решения. Енергийният одит, направен в рамките на проекта STEP-2-SPORT, разкри огромен потенциал за енергийни икономии, а един от основните акценти беше поставен върху неефективната работа на изсушителя за въздух в басейна. Той представлява около 60% от потреблението на енергия за цялата сграда. Общинският спортен комплекс във Валирана реши да го поднови чрез въвеждане на нови елементи за енергийна ефективност и ремонт на стари компоненти.
 
EN-button
 
art1
  
leafЕнергийно обновяване в Стальова Воля
  
Плувният басейн в Стальова Воля е построен през 1959 г. и въпреки последвалите подобрения той все още отчита сериозни загуби на енергия през сградната обвивка и през вентилационната система. Стойността U на сградната обвивка не отговаря на изискванията на полските регламенти, което води до повисоки енергийни разходи. Енергийният източник е централно отопление. То захранва топлофикационната система, както и топлата вода за битови нужди. С цел намаляване на енергийната консумация ще бъдат извършени дейности в 4 основни области: :

- сградна обвивка
- ОВК системи
- инсталиране на ВЕИ
- осветление.
 
EN-button
 
art2
  
leafМалки стъпки, голям ефект
  
Благодарение на проекта STEP-2-SPORT в 26 пилотни обекта бяха въведени мерки за енергийна ефективност. Независимо, че най-съществени реновации са направени в общинския спортен комплекс във Валинара, Испания и в плувния басейн в Стальова Воля, Полша, други по-малки стъпки са предприети и в още няколко спортни обекта, които участват в проекта. Избрахме три от тях – спортната зала във Фарсала, Гърция и плувните басейни в Замбров, Полша и в Йоркелюнга, Швеция. Представяме Ви стъпка по стъпка реновациите, които са въведени там за постигане на ПНЕС.
 
EN-button
 
art1
 
logos
Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите. Не е задължително публикацията да отразява позицията на Европейския Съюз. Нито EASME, нито Европейската Комисия са отговорни за всякаква употреба на информацията, представена в тази публикация.