top
facebooktwitterlinkedin
  
leafVad gör CEM Vallirana för att minska energiförbrukningen?
  
Llop Gestió, är företaget som ansvarar för teknisk förvaltning av idrottsanläggningen CEM Vallirana, de har genomfört flera åtgärder för energieffektivisering, och visar därmed även sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. Energikartläggningen inom ramen för projektet STEP-2-SPORT visade enorm energibesparingspotential, och en av de aspekter som lyftes fram var effektiv drift av avfuktaren till simhallen. Eftersom luftavfuktningen utgjorde cirka 60% av den totala energianvändningen i byggnaden, beslutade CEM Vallirana att renovera avfuktaren, med nya energieffektiva delar och reparera gamla komponenter.
 
EN-button
 
art1
  
leafEnergirenovering i Stalowa Wola
  
Simhallen i Stalowa Wola som byggdes 1959 (med vissa ombyggnationer) har stora värmeförluster genom klimatskalet samt genom ventilationssystemet. U-värdet (isoleringsförmågan) i tak och väggar uppfyller inte kraven i de nationella förordningarna i Polen, och det bidrar till höga energikostnader. Uppvärmningsenergin kommer från fjärrvärme, som försörjer systemen för uppvärmning och tappvarmvatten. För att minska energianvändningen kommer åtgärder att genomföras inom fyra områden: :

- Klimatskalet
- VVS-system
- Förnybara energikällor
- Belysning.
 
EN-button
 
art2
  
leafSmå steg, stor påverkan
  
Genom projektet STEP-2-SPORT genomförs energieffektivitetsåtgärder i 26 pilot-anläggningar. Den mest omfattande renoveringen har gjorts i idrottsanläggningen CEM Vallirana (Spanien) och simhallen i Stalowa Wola (Polen), men ett antal mindre renoveringar har också genomförts i flera andra idrottsanläggningar som deltar i projektet. Vi tittar närmare på tre av dem – idrottshallen i Farsala (Grekland), simhallen i Zambrów (Polen) och Simhallen i Örkelljunga (Sverige) – och deras arbete med att nå nära-noll-energi-nivå genom stegvis renovering.
 
EN-button
 
art1
 
logos
Ansvaret för innehållet i detta nyhetsbrev ligger helt och hållet hos författarna. Det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken EASME eller Europeiska kommissionen är ansvarig för hur informationen kan komma att användas.