top
facebook twitter linkedin
leaf Vägen till en nära-nollenerginivå i idrottsbyggnader genom renoverin
art1Inom projektet STEP-2-SPORT har en färdplan mot nära-nollenerginivå för idrottsbyggnader utarbetats för att stödja stegvis renoveringen av befintliga idrottsbyggnader. Färdplanen tar upp de viktigaste stegen som berör ägande och förvaltning av idrottsbyggnader, med sikte på att nå nära-nollenerginivå, bland annat en beskrivning av en mängd möjliga energiåtgärder och vilka energibesparingar de kan leda till om de genomförs.

SWE-button
leaf Finansiering av energirenovering mot nära-nollenerginivå
art2Under de senaste åren har ekonomiska åtstramningar begränsat antalet investerar i energiförbättrande åtgärder med medellånga återbetalningstider i idrottsanläggningar. Det är viktigt att även åtgärder med längre återbetalningstid blir genomförda eftersom potentiellt stora energibesparingar annars kan gå förlorade. Att kombinera åtgärder med långa återbetalningstider med åtgärder som har kortare återbetalningstider, kan göra den samlade avkastningen mer konkurrenskraftig, samtidigt som stora besparingar kan uppnås.

SWE-button
leaf Nuläget för genomförandet av nära-nollenergibyggnader
art3Nära-nollenergibyggnader (NNE) har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet, på vägen mot att bli en del av energipolitiken i många länder. De viktigaste termerna som används för att beskriva och definiera nollenergibyggnader är netto-nollenergibyggnader och nära-nollenergibyggnader. Men vad är nuläget för genomförandet av ovanstående villkor i nya och renoverade byggnader av olika kategorier runt om i världen?

SWE-button
logos
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet [på denna webbsida, i denna publikation
osv.]. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska
kommissionen ansvarar för hur informationen används.
Download as pdf