top
facebook twitter linkedin
leaf Projekt STEP-2-SPORT na Światowych Dniach Zrównoważonej Energii
art1W lutym projekt STEP-2-SPORT został zaprezentowany na Światowych Dniach Zrównoważonej Energii (WSED), jednej z największych corocznych konferencji w Europie, dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W WSED 2016, które odbyły się w Wels (Austria) uczestniczyło około osób z 57 krajów.

leaf Wdrożenie działań służących poprawie efektywności energetycznej w Bułgarii, w ramach projektu Step-2-Sport
art2W miejscowości Plovdiv, w Bułgarii, Ministerstwo Młodzieży i Sportu ogłosiło przetarg na wdrożenie działań służących poprawie efektywności energetycznej w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej, jednym z projektów pilotażowych w ramach Step-2-Sport, koordynowanych przez Agencje Energetyczna Plovdiv. Pakiet działań, wart 66 500 euro, ma na celu ogólną poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez wdrożenie szeregu działań w zakresie efektywności energetycznej, w tym:

leaf Sektor budownictwa po Paryskim porozumieniu
art3Paryskie porozumienie było osiągnięciem historycznym. Światowe rządy uzgodniły ograniczenie globalnego ocieplenia poniżej 2°C, co oznacza, iż globalna emisja gazów cieplarnianych musi zostać wyeliminowana w drugiej połowie naszego wieku. Co to porozumienie oznacza dla sektora budownictwa?

leaf Bliźniacze projekty europejskie wspierające poprawę efektywności energetycznej obiektów sportowych: n0e-sport and Step-2-Sport
art3n0e-sport i Step-2-Sport są projektami europejskimi realizowanymi w ramach program Inteligentna Energia – Europa (IEE), mającymi wspólny cel: promocję modernizacji istniejących obiektów sportowych tak, aby przekształcać je w budynki prawie zero energetycznych (nZEB). Obiekty sportowe z 12 europejskich krajów, istniejące w różnych warunkach klimatycznych korzystają z osiągnięć tych projektów.

logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
Download as pdf