top
facebook twitter linkedin
leaf STEP – 2 – SPORT på World Sustainable Energy Days (WSED)
art1STEP – 2 – SPORT deltog i februari i World Sustainable Energy Days ( WSED ), en av de största årliga konferenserna i Europa om energieffektivitet och förnybar energi. Omkring 700 deltagare från cirka 57 länder deltog i WSED 2016, som ägde rum i Wels ( Österrike ).

leaf STEP – 2 – SPORT leder till energieffektivitetsåtgärder i Bulgarien
art2Det bulgariska ministeriet för ungdom och idrott, har inlett en offentlig upphandling för genomförande av energibesparande åtgärder i Multisporthallen i Plovdiv, en av pilotbyggnaderna i STEP – 2 – SPORT, som koordineras av Energikontoret i Plovdiv. Åtgärdspaketet, vars värde uppgår till 66 500 euro, syftar till att åtgärda den ineffektiva energianvändningen i byggnaden, och inkluderar en mängd olika åtgärder som ska genomföras.

leaf Byggsektorn efter Parisavtalet
art3Parisavtalet var en historisk bedrift . Världens regeringar åtagit sig att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 °C, vilket i praktiken innebär att de globala utsläppen av växthusgaser måste upphöra under andra hälften av detta århundrade. Men vad innebär avtalet för byggsektorn?

leaf Två EU-projekt stöder energirenovering av idrottsanläggningar : n0e – sport och Step – 2 – Sport
art3n0e – sport och Step – 2 -Sport är EU-projekt som utvecklats inom ramen för Intelligent Energy Europe -programmet (IEE), med ett gemensamt mål: att främja energirenovering av befintliga idrottsanläggningar för att bana väg för nära-nollenergibyggnader. Idrottsanläggningar från 12 EU-länder i olika klimatförhållanden drar nytta av resultaten av dessa projekt.

logos
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet [på denna webbsida, i denna publikation
osv.]. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska
kommissionen ansvarar för hur informationen används.
Download as pdf