top
facebook twitter linkedin
leaf O czym jest projekt STEP-2-SPORT?
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUW Europie mamy około 1 500 000 obiektów sportowych, włączając w to obiekty rekreacyjne, co w niektórych krajach i regionach stanowi około 8 % istniejących budynków. Sektor budownictwa odpowiada za 40% całkowitego zużycia energii w UE, a według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii obiekty sportowe odpowiadają za około 10% rocznego zużycia energii. Dlatego tak ważna jest renowacja obiektów sportowych, która pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów. Projekt STEP-2-SPORT ma za zadanie wesprzeć ten proces.

PL-button
leaf

Projekt STEP-2-SPORT

Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildings

Projekt STEP-2-SPORT skupia się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w krytych obiektach sportowych oraz krytych basenach, gdyż są one najbardziej energochłonnymi obiektami sportowymi. Celem projektu jest wsparcie modernizacji istniejących obiektów sportowych poprzez renowację krok po kroku, tak aby w uzyskać obiekty prawie zero energetyczne i tym samym przyczynić się do realizacji celów polityki europejskiej. W projekcie biorą udział pilotażowe obiekty sportowe z siedmiu krajów europejskich (Szwecji, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Bułgarii).
Drugie spotkanie partnerów projektu miało miejsce w Atenach we wrześniu 2014 roku. Partnerzy dyskutowali prowadzane działania dotyczące przygotowania audytów energetycznych w różnych obiektach sportowych w Europie oraz inne służące uzyskaniu Prawie Zero Energetycznych Budynków.

PL-button
leaf

System oceny charakterystyki energetycznej budynku

Let's ESCo!

W raporcie „Sytuacja Systemu certyfikacji energetycznej obiektów sportowych w UE”, przygotowanym przez Skåne Energy Agency w ramach działań w projekcie STEP-2-SPORT przeanalizowano różne systemy certyfikacji budynków występujące w krajach partnerskich. Najważniejsze wnioski są takie, żewW każdym z nich występują różne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Również liczba istniejących certyfikatów jest różna w poszczególnych krajach.

PL-button
logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
Download as Download this newsletter as pdf