top
facebook twitter linkedin
leaf Utmaningar för nära-nollenergibyggnader i EU
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUDe europeiska länderna har sedan länge en gemensam energivision för 2050 då utsläppen av växthusgaser inom EU skall vara 80-95% lägre än 1990 års nivå. Kommissionen anger i Energy Roadmap 2050 att utsläppen från byggnadsbestånden inom EU kommer att behöva minskas med 88-91%.

SWE-button
leaf Energikartläggningar och energiklassning av idrottsbyggnader, första stegen mot nära-nollenerginivå
Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildingsEnergikartläggningar och energiklassningar har genomförts i 26 pilot-idrottsbyggnader inom projektet STEP-2-SPORT, där potentiella energieffektiviseringar, som uppgår till mer än 11.000 MWh / år, har hittats. Genom investeringar på knappt 6 miljoner euro kan man uppnå besparingar på mer än 1 miljon euro per år. Utsläppsminskningarna skulle uppgå till mer än 3.400 ton CO2 per år. Energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för förnybar energi har föreslagits för att idrottsbyggnaderna ska kunna nå nära-nollenerginivå. Idrottshallar, simhallar, och gym från sju EU-länder har gynnats av aktiviteterna i projektet STEP-2-SPORT.

SWE-button
leaf Energitjänsteföretag, se hit!
Let's ESCo!Är du ett energitjänsteföretag? Hör av dig till oss med dina erfarenheter av att arbeta med idrottsanläggningar.
Är du en ansvarig för en idrottsanläggning, en kommun, eller ett regionalt energikontor och vill berätta för oss om dina erfarenheter av energitjänsteföretag?

SWE-button

 

logos
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet [på denna webbsida, i denna publikation
osv.]. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska
kommissionen ansvarar för hur informationen används.
Download as Download this newsletter as pdf